GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Phát biểu, Chúc mừng của Hiệu trưởng

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Gửi các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, nhân viên Đại học Công nghiệp Hà Nội!

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Lãnh đạo nhà trường, tôi trân trọng gửi tới các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lời lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2016-2017 đã kết thúc, nhà trường đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ; tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đầu tư cơ sở vật chất. Đặc biệt, nhà trường thay đổi phương pháp dạy-học theo hướng kết hợp phương pháp truyền thống và dạy học trực tuyến; ứng dụng mạnh mẽ ICT vào giảng dạy và các quá trình quản lý đào tạo theo mô hình đại học điện tử; chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình đào tạo "những gì thị trường sẽ cần", thông qua khảo sát từ yêu cầu của doanh nghiệp xem họ cần gì, xu thế công nghệ hiện nay và trong 5 đến 10 năm tới, để từ đó nhà trường cập nhật đưa vào chương trình đào tạo. Cùng với đó, nhà trường đã xây dựng một lộ trình thực hiện cụ thể thông qua Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2016-2025 tầm nhìn đến năm 2030; trong đó xây dựng từng chiến lược nhỏ cho từng lĩnh vực, từng ngành trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể. Năm qua, tuyển sinh thành công, chất lượng đào tạo được nâng cao với trên 85% sinh viên ra trường có việc làm, nhà trường đã được trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục; uy tín, vị thế của nhà trường tiếp tục được khẳng định; đời sống tinh thần và vật chất của công chức, viên chức được đảm bảo. Kết quả của năm học vừa qua là công sức, trí tuệ của toàn thể công chức, viên chức và học viên, sinh viên - đây cũng là tiền đề quan trọng để thầy và trò vững tin bước vào năm học mới. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi ghi nhận và cảm ơn các thế hệ nhà giáo, toàn thể công chức, viên chức và học viên, sinh viên đã có nhiều cố gắng, phát huy truyền thống, xây dựng và phát triển thương hiệu Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Năm học 2017-2018 đã bắt đầu, năm học thứ 120, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của nhà trường. Năm nay là năm đầu tiên nhà trường thực hiện tự chủ đại học, tiếp tục áp dụng quản trị đại học theo mô hình đại học điện tử, tạo tiền đề quan trọng trong đổi mới, hội nhập, cập nhật công nghệ mới theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, nhà trường đã xác định các giải pháp chiến lược đổi mới quản trị đại học, trong đó tập trung mọi nguồn lực để quan tâm đến yếu tố con người, trọng tâm là nâng cao năng lực, phẩm chất giảng viên và chất lượng đào tạo sinh viên. Vì vậy, hơn lúc nào hết, đây là lúc cần thiết tập trung trí tuệ để tìm hướng đi đúng đắn cho nhà trường và đóng góp cho sự phát triển ngành giáo dục. Tôi bày tỏ sự tin tưởng vào truyền thống đoàn kết, sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên với sự nghiệp giáo dục & đào tạo, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển trên một tầm cao mới.

Xin kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ, thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và hạnh phúc trong cuộc sống!

Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Đức Quý