Các ngành đào tạo

CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

I/ TIẾN SĨ

1. Kỹ thuật Cơ khí

2. Kế toán

3. Kỹ thuật hóa học

II/ THẠC SĨ

1. Kỹ thuật Cơ khí

2. Kỹ thuật cơ khí động lực

3. Kỹ thuật hóa học

4. Kỹ thuật điện

5. Kỹ thuật điện tử

6. Kế toán

7. Quản trị kinh doanh

8. Hệ thống thông tin.

III/ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

3. Công nghệ kỹ thuật Ô tô

4. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CNKT điện tử)

5. Truyền thông và mạng máy tính

6. Công nghệ kỹ thuật máy tính

7. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CNKT Điện)

8. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

9. Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CNKT Nhiệt lạnh)

10. Khoa học máy tính

11. Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ)

12. Hệ thống thông tin

13. Kỹ thuật phần mềm

14. Công nghệ thông tin

15. Kế toán

16. Tài chính ngân hàng

17. Quản trị kinh doanh

18. Quản trị kinh doanh Du lịch

19. Quản trị kinh doanh chất lượng cao

20. Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St Jonh – Vương quốc Anh)

21. Kiểm toán

22. Quản trị văn phòng

23. Quản trị nhân lực

24. Marketing

25. Công nghệ may

26. Thiết kế thời trang

27. Công nghệ kỹ thuật hóa học (CNKT Hóa, CNKT Hóa dầu)

28. Công nghệ kỹ thuật môi trường

29. Ngôn ngữ Anh

30. Ngôn ngữ Trung Quốc

31. Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

IV/ CAO ĐẲNG

1. Hàn

2. Cắt gọt kim loại

3. Cơ khí

4. Chế tạo máy

5. Vẽ và thiết kế trên máy tính (Thiết kế cơ khí)

6. Cơ điện tử

7. Công nghệ thông tin

8. KT Máy lạnh và điều hòa không khí

9. Điều khiển và tự động hóa

10. Điện công nghiệp

11. Điện tử công nghiệp

12. Công nghệ ô tô

13. Công nghệ may

14. Kế toán

15. Điện tử , truyền thông

V/ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2. Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện)

4. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử)

5. Kế toán.

VI/ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH (ĐẠI HỌC YORK ST JOHN

Quản lý kinh doanh (Business Management)

VII/ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT NAM – HOA KỲ (ĐẠI HỌC FROSTBURG

Khoa học máy tính (Computer Science).