Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

TT

Hệ/ ngành nghề đào tạo

Mã số/Mã ngành

TIẾN SĨ: (4 năm)

1

Kỹ thuật cơ khí

(Hướng chuyên sâu: Công nghệ chế tạo máy)

62.52.01.03

THẠC SĨ: (2 năm)

1

Kỹ thuật cơ khí

60.52.01.03

2

Kỹ thuật cơ khí động lực

60.52.01.16

3

Kỹ thuật điện tử

60.52.02.03

4

Kỹ thuật hoá học

60.52.03.01

5

Kế toán

60.34.03.01

6

Quản trị kinh doanh

60.34.01.02

7

Kỹ thuật điện

60.52.52.02

8

Hệ thống thông tin

60.48.02.02

ĐẠI HỌC: (4 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

D510203

3

Công nghệ kỹ thật Ô tô

D510205

4

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

(Chuyên ngành Kỹ thuật Điện)

D510301

5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

D510303

6

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

(Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh)

D510206

7

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

(Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử)

D510302

8

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

9

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

10

Hệ thống thông tin

D480104

11

Công nghệ thông tin

D480201

12

Kỹ thuật phần mềm

D480103

13

Khoa học máy tính

D480101

14

Kế toán

D340301

15

Marketing

D340115

16

Kiểm toán

D340302

17

Quản trị kinh doanh

D340101

18

Tài chính ngân hàng

D340201

19

Quản trị nhân lực

D340404

29

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

D220113

21

Quản trị kinh doanh du lịch

D340102

22

Quản trị văn phòng

D340406

23

Ngôn ngữ Anh

D220201

24

Công nghệ May

D540204

25

Thiết kế thời trang

D210404

26

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

D510401

27

D510402

28

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: (3 năm)

1

Công nghệ chế tạo máy

C510202

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

C510203

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

4

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện)

C510301

6

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

(Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử)

C510302

7

Công nghệ điều khiển và tự động hoá

C510303

8

Công nghệ thông tin

C480201

9

Kế toán

C340301

10

Quản trị kinh doanh

(chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh du lịch)

C340101

11

Tài chính ngân hàng

C340201

12

Công nghệ may

C540204

13

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

(Chuyên ngành Kỹ thuật hoá học, công nghệ kỹ thuật hoá dầu)

C510401

CAO ĐẲNG NGHỀ (CĐN): (3 năm)

1

Cắt gọt kim loại

2

Công nghệ Ôtô

3

Kế toán

4

Hàn

5

Điện công nghiệp

6

Điện tử công nghiệp

Cao đẳng nghề trình độ tiên tiến của Nhật Bản các nghề:

1

Cắt gọt kim loại

2

Điện công nghiệp

3

Điện tử công nghiệp

4

Hàn

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: (1,5 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

3

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

(Công nghệ kỹ thuật Điện)

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

6

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

(Công nghệ kỹ thuật điện tử)

7

Khoa học máy tính

8

Kế toán

9

Tài chính ngân hàng

10

Quản trị kinh doanh

11

Công nghệ kỹ thuật hóa học

12

Công nghệ May

LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: (2,5 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử:

(Công nghệ kỹ thuật Điện)

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

Công nghệ kỹ thuật điện tử

5

Khoa học máy tính

6

Kế toán

LIÊN THÔNG CĐN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: (2 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử:

+ Công nghệ kỹ thuật Điện

4

Kế toán

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC: (4,5 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

(Công nghệ kỹ thuật Điện)

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

(Công nghệ kỹ thuật Điện tử)

5

Khoa học máy tính

6

Kế toán

7

Quản trị kinh doanh

8

Tài chính ngân hàng

9

Ngôn ngữ Anh

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC VLVH: (2 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

(Công nghệ kỹ thuật Điện)

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

(Công nghệ kỹ thuật Điện tử)

5

Khoa học máy tính

6

Kế toán

7

Quản trị Kinh doanh

8

Tài chính ngân hàng

LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC VLVH:(03 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

(Công nghệ kỹ thuật Điện)

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

(Công nghệ kỹ thuật Điện tử)

5

Khoa học máy tính

6

Kế toán

LIÊN THÔNG CĐN-ĐẠI HỌC VLVH: (2.5 năm)

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

(Công nghệ kỹ thuật Điện)

4

Kế toánTin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước
  10. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Thông tin cần biết

Lượt truy cập 23898496