Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ

Mục tiêu:

Xây dựng Trường Đại học công nghiệp Hà Nội thành một trung tâm Nghiên cứu-Phát triển-Chuyển giao khoa học công nghệ mạnh, có uy tín và tin cậy có đủ khả năng tiếp cận và phát triển các công nghệ tiên tiến, giải quyết các vấn đề bức xúc do thực tiễn sản xuất của đất nước đặt ra . Nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ và dịch vụ đạt tối thiểu 20% tổng thu của trường vào năm 2020.

Giải pháp:

- Nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học trong một cơ sở đào tạo.

- Đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ về nội dung cũng như tài chính tạo điều kiện và động lực cho cán bộ tham gia.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích và bắt buộc giảng viên khối đại học tham gia nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng và đầu tư một số phòng thí nghiệm hiện đại thuộc chuyên ngành mũi nhọn, hứa hẹn triển vọng phục vụ nghiên cứu ứng dụng cũng như hợp tác quốc tế.

- Tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp để nhận các đặt hàng nghiên cứu cũng như khai thác các cơ sở thiết bị hiện đại trong sản xuất.

- Thu hút các cán bộ khoa học có trình độ cao ngoài trường tham gia và hướng dẫn nghiên cứuTin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước
  10. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Thông tin cần biết

Lượt truy cập 23900690