Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Ban Thường vụ Đảng uỷ trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Lê Hồng Quân

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Nguyễn Văn Thiện

Ủy viên Thường vụ

5

Kiều Xuân Thực

Ủy viên Thường vụ

Ban chấp hành Đảng bộ trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

3

Lê Hồng Quân

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường

4

Kiều Xuân Thực

Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

5Nguyễn Văn ThiệnThường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

6

Hoàng Anh

Bí thư chi bộ, Giám đốc TT Đảm bảo chất lượng

7

Phạm Văn Đông

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Trường

8

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

9

Nguyễn Thị Thu Hương

Bí thư Chi bộ, Giám đốc TT Truyền thông & Quan hệ Công chúng

10

Thân Thanh Sơn

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo

11

Nguyễn Quang Trung

Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Letco

12

Nguyễn Thị Mai Lan

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng

13

Phan Đăng Hưng

Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

14

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán

15

Trần Ngọc Khánh

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên