Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội, là một trong những cơ sở Đoàn mạnh và có quy mô lớn nhất thành phố. Nhiều năm liên tục, Đoàn trường được Thành Đoàn Hà Nội đánh giá là đơn vị xuất sắc và được Trung ương Đoàn tặng nhiều bằng khen, đặc biệt trong năm 2012-2013, Đoàn trường được đánh giá là đơn vị xuất sắc toàn diện và được Thành Đoàn Hà Nội tặng Cờ thi đua.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VII

NHIỆM KỲ 2014 - 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Ngọc

Khánh

Bí thư

2

Nguyễn Việt

Anh

Phó Bí thư

3

Trương Thị Thanh

Hoài

Phó Bí thư

4

Phạm Việt

Thành

Phó Bí thư

5

Vũ Tuấn

Anh

Uỷ viên TV

6

Nguyễn Đình

Tiến

Uỷ viên TV

7

Đỗ Minh

Hiền

Uỷ viên TV

8

Nguyễn Thị Quỳnh

Mai

Uỷ viên TV

9

Nguyễn Thị Huyền

Trang

Uỷ viên TV

10

Nguyễn Tiến

Tấn

Uỷ viên TV

11

Đỗ Quang

Hùng

Uỷ viên TV

12

Nguyễn Sỹ

Bình

Uỷ viên BCH

13

Nguyễn Xuân

Cảnh

Uỷ viên BCH

14

Phạm Văn

Chiến

Uỷ viên BCH

15

Vũ Thị Kim

Dung

Uỷ viên BCH

16

Vũ Hoàng

Giang

Uỷ viên BCH

17

Nguyễn Viết

Uỷ viên BCH

18

Lê Thu

Hương

Uỷ viên BCH

19

Trần Ngọc

Linh

Uỷ viên BCH

20

Hoàng Vân

Nam

Uỷ viên BCH

21

Phạm Văn

Năng

Uỷ viên BCH

22

Nguyễn Trung

Phú

Uỷ viên BCH

23

Nguyễn Thị

Sen

Uỷ viên BCH

24

Lê Thị Thanh

Tâm

Uỷ viên BCH

25

Nguyễn Văn

Tuấn

Uỷ viên BCH

26

Nguyễn Phương

Thảo

Uỷ viên BCH

27

Nguyễn Thị

Uỷ viên BCH

28

Nguyễn Thị

Thu

Uỷ viên BCH

29

Nguyễn Thị Thu

Trang

Uỷ viên BCH

30

Nguyễn Thanh

Tùng

Uỷ viên BCH

31

Trần Thanh

Tùng

Uỷ viên BCHTin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24048714