Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội, là một trong những cơ sở Đoàn mạnh và có quy mô lớn nhất thành phố. Nhiều năm liên tục, Đoàn trường được Thành Đoàn Hà Nội đánh giá là đơn vị xuất sắc và được Trung ương Đoàn tặng nhiều bằng khen, đặc biệt trong năm 2012-2013, Đoàn trường được đánh giá là đơn vị xuất sắc toàn diện và được Thành Đoàn Hà Nội tặng Cờ thi đua.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VIII

NHIỆM KỲ 2017 - 2019

1. Đ/c Trương Thị Thanh Hoài - Bí thư Đoàn trường

2. Đ/c Đỗ Minh Hiền - Phó Bí thư Đoàn trường

3. Đ/c Nguyễn Đình Tiến - Phó Bí thư Đoàn trường

4. Đ/c Nguyễn Xuân Cảnh - Ủy viên Thường vụ

5. Đ/c Kim Văn Quy - Ủy viên Thường vụ

6. Đ/c Trịnh Bá Quý - Ủy viên Thường vụ

7. Đ/c Nguyễn Tiến Tấn - Ủy viên Thường vụ

8. Đ/c Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên Thường vụ

9. Đ/c Lê Hà Huyền Trang - Ủy viên Thường vụ

10. Đ/c Đồng Phương Anh - Ủy viên Chấp hành

11. Đ/c Vũ Tuấn Anh - Ủy viên Chấp hành

12. Đ/c Đỗ Thị Ngọc Ánh - Ủy viên Chấp hành

13. Đ/c Cao Nguyễn Chiến - Ủy viên Chấp hành

14. Đ/c Phạm Văn Chiến - Ủy viên Chấp hành

15. Đ/c Lê Hữu Chúc - Ủy viên Chấp hành

16. Đ/c Phạm Văn Đại - Ủy viên Chấp hành

17. Đ/c Nguyễn Viết Hà - Ủy viên Chấp hành

18. Đ/c Vũ Duy Hải - Ủy viên Chấp hành

19. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên Chấp hành

20. Đ/c Đỗ Văn Hưng - Ủy viên Chấp hành

21. Đ/c Đoàn Thị Lan - Ủy viên Chấp hành

22. Đ/c Phan Hạnh Lê - Ủy viên Chấp hành

23. Đ/c Hồ Văn Long - Ủy viên Chấp hành

24. Đ/c Vũ Mạnh Luân - Ủy viên Chấp hành

25. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Ủy viên Chấp hành

26. Đ/c Hoàng Vân Nam - Ủy viên Chấp hành

27. Đ/c Lê Thị Ly Sa - Ủy viên Chấp hành

28. Đ/c Hoàng Văn Thế - Ủy viên Chấp hành

29. Đ/c Ngô Mạnh Tùng - Ủy viên Chấp hành