Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

Hoạt động giáo trình

Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016, Nhà trường đã tổ chức biên soạn 227 giáo trình. Các giáo trình đã nghiệm thu, xuất bản và phát hành làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cụ thể:

Năm 2011 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 29.

Năm 2012 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 44.

Năm 2013 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 64.

Năm 2014 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 50.

Năm 2015 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 40.

Năm 2016 số lượng giáo trình được biên soạn: 50 (đang tổ chức nghiệm thu).Tin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24292020