Hội Sinh viên

DANH SÁCH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Tiến Tấn

Chủ tịch

2.

Vũ Mạnh Luân

Phó Chủ tịch

3.

Đỗ Thị Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch

4.

Kim Văn Quy

Phó Chủ tịch

5.

Nguyễn Quang Triệu

UV BTK

6.

Mai Thị Thu Hương

UV BTK

7.

Trần Mạnh Dương

UV BTK

8.

Tô Ngọc Thiện

UV BTK

9.

Đoàn Thị Lan

UV BTK

10.

Hồ Minh Đức

UV BCH

11.

Đào Thị Lệ

UV BCH

12.

Nguyễn Anh Hào

UV BCH

13.

Nguyễn Thị Diệu Hợp

UV BCH

14.

Nguyễn Thị Đào

UV BCH

15.

Lê Tiến Dũng

UV BCH

16.

Nguyễn Văn Hiếu

UV BCH

17.

Trần Tuấn Anh

UV BCH

18.

Ngô Tiến Lâm

UV BCH

19.

Nguyễn Thị Trang

UV BCH

20.

Phạm Thị Minh Huyền

UV BCH

21.

Nguyễn Thị Ánh Minh

UV BCH

22.

Trần Văn Thông

UV BCH

23.

Lê Thị Duyên

UV BCH

24.

Hoàng Văn Thế

UV BCH

25.

Lê Công Hoàng

UV BCH

26.

Bùi Đức Văn

UV BCH

Văn phòng Hội sinh viên

- Địa chỉ: Tầng 1, nhà A8, cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 37655121. Số nội bộ 229.