Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

DANH SÁCH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2014 - 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Quang

Hùng

UV BCH HSV, LCH phó LCHSV khoa CNTT

2

Nguyễn Tiến

Tấn

LCH phó LCH SV khoa CN Ô tô

3

Trương Thu

Phương

LCH phó LCH SV khoa KT-KT

4

Nguyễn Sỹ

Huân

ĐT TNXK, LCH Phó LCHSV khoa CN Hóa

5

Nguyễn Quang

Triệu

LCH trưởng LCHSV khoa Cơ khí

6

Mai Thị Thu

Hương

LCH trưởng LC HSV CNM & TKTT

7

Nguyễn Viết

Trọng

UVBCH Liên chi HSV QLKD

8

Lưu Thị Thu

Hương

UV BCH LCHSV khoa Ngoại ngữ

9

Phạm Hoàng Ngọc

Chi hội trưởng CH KTN 2 – K10

10

Hồ Minh

Đức

UV Liên chi HSV khoaKTKT

11

Đoàn Thuỳ

Dương

UV Liên chi HSV khoa KTKT

12

Lê Thanh

Thành

LCH phó Liên chi HSV khoa CN Hóa

13

Đào Thị

Lệ

LCH phó LCHSV khoa Điện

14

Trần Minh

Ngọc

LCH Phó LCH CNM & TKTT

15

Đỗ Trọng

Nghĩa

LCH trưởng LCH CN Ô TÔ

16

Nguyễn Văn

Chiến

UV Liên chi HSV khoa Điện Tử

17

Vũ Minh

Khang

UV Liên chi HSV khoa Điện Tử

18

Bùi Quang

Cường

LCH Trưởng Liên chi HSV khoa CN Hóa

19

Nguyễn Anh

Hào

UV BCH LCHSV khoa Điện

20

Lê Thị Thúy

An

LCH Phó LCHSV khoa QLKD

21

Trần Thị Quỳnh

Trang

LCH trưởng LCHSV khoa ĐT HTQT

22

Nguyễn Thị Diệu

Hợp

UV BCH LCHSV khoa DL - SP

23

Vũ Mạnh

Luân

UV BCH LCHSV khoa CNTT

24

Triệu Tiến

Linh

Chi hội trưởng chi hội CNTT 1 – K10

25

Nguyễn Thị

Đào

LCH phó LCHSV khoa Cơ khí

26

Lê Tiến

Dũng

UV BCH LCHSV khoa Cơ khí

27

Nguyễn Văn

Hiếu

UV BCH LCHSV khoa DL-SP

Văn phòng Hội sinh viên

- Địa chỉ: Tầng 1, nhà A8, cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 37655121. Số nội bộ 229.Tin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24048913