Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH-TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3387/QĐ-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương. Trung tâm là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng thời đây cũng là đơn vị thực hiện chức năng Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có diện tích 10 hecta đặt tại cơ sở đào tạo Hà Nam được quy hoạch phân khu chức năng khoa học, đáp ứng yêu cầu đào tạo và rèn luyện. Ngoài khu vực giảng đường và khu làm việc, trung tâm còn có 06 phòng xem phim tư liệu và thời sự. Khu vực sinh hoạt nội trú và 02 bếp ăn công suất lớn đáp ứng cho 1200 sinh viên. Ngoài ra, trung tâm còn có sân vận động, nhà thi đấu thể chất đa năng…

Với đặc thù là ngành đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh, trung tâm đặc biệt coi trọng việc rèn luyện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật cho học sinh-sinh viên theo đúng giáo án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng tác phong sinh hoạt của sinh viên theo chuẩn mực của điều lệnh quân đội. Để đưa người học vào khuôn khổ rèn luyện, giúp tạo lập tinh thần tự giác và trách nhiệm, việc tổ chức học sinh-sinh viên sinh hoạt và học tập thành tiểu đội, trung đội được thực hiện nghiêm túc, duy trì theo đúng quy định của quân đội trong ngày từ báo thức sáng, thể dục, sắp đặt nội vụ, vệ sinh, trực ban… Đặc biệt để tăng cường kỹ năng sống cho học sinh-sinh viên, trung tâm rất cọi trọng đến đời sống tinh thần cho học sinh-sinh viên. Thông qua các buổi đối thoại, sinh hoạt tập thể… giảng viên nắm bắt được suy nghĩ và tư tưởng của học sinh-sinh viên, từ đó có những điều chỉnh cần thiết, hợp lý trong phương pháp và nghiệp vụ giảng dạy.

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, với đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, phương pháp giáo dục hiện đại, tích cực, gắn bồi dưỡng lý luận chính trị với thực hành rèn luyện, trung tâm đang từng bước vững chắc tạo dựng uy tín và khẳng định chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng, an ninh.

Một số hình ảnh Lễ Khai giảng và công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH