Bảng phân công phụ trách khu vực chung

Nhằm tăng cường hoạt động 5S tại khu vực hành lang, cầu thang, sảnh và sân, vườn, Ủy ban 5S đã hoàn thiện bảng phân công cán bộ thuộc các đơn vị phụ trách khu vực chung do đơn vị quản lý hoặc có vị trí ngay gần đơn vị <a href="http://haui.edu.vn/media/22/uftai-ve-tai-day22241.xls">(tải về tại đây)</a>.

Xem thêm