Kế hoạch Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư các lớp năm học 2018 - 2019

Kế hoạch Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư các lớp năm học 2018 - 2019

Nhà trường tổ chức Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư các lớp cụ thể như sau:

Tại cơ sở đào tạo Hà Nội: 7h45 ngày 29/11/2018

Kế hoạch chi tiết: tải về tại đây

Tại cơ sở đào tạo Hà Nam: 8h00 ngày 30/11/2018

Kế hoạch chi tiết: tải về tại đây

Trân trọng thông báo!