Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam

Sáng ngày 29/11, Khoa Quản lý kinh doanh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) tổ chức hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam “Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển”. Đông đảo cán bộ, giảng viên trong Khoa và hơn 400 sinh viên K14 của Khoa háo hức tham dự và trao đổi tại Hội thảo.

Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Toàn cảnh Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam “Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển”

Thông qua các nội dung trong chuyên đề bài giảng“ Những vấn đề kinh tế Việt Nam: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển”, TS. Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội cũng đã trực tiếp đưa ra đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của chiến lược 10 năm (2011 - 2020), cùng các phương án tăng trưởng 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam TS.Nguyễn Đức Kiên trình bày tại Hội thảo

TS Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh: Phát triển kinh tế phải gắn với đổi mới sáng tạo, làm rõ các mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội - môi trường; giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, giữa phát triển toàn diện với tập trung mũi nhọn; giữa nhà nước với thị trường; giữa đảm bảo nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường với xu hướng mở cửa nền kinh tế, hội nhập quốc tế; Xác định rõ các đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; mục tiêu chiến lược với các thành tố và định hướng cụ thể về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, và các vấn đề khác; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế xã hội…

Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Trong phần Tọa đàm, nhiều giảng viên, sinh viên Khoa QLKD đã đặt câu hỏi cho TS về tình hình kinh tế đất nước hiện tại và cơ hội, thách thức trong tương lai

Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Giảng viên Khoa QLKD mong muốn nhận được những chia sẻ cũng như quan điểm của TS Nguyễn Đức Kiên về những bước đi của nền kinh tế trong thời gian tới

Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Sinh viên khoa QLKD tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi tại Hội thảo

Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Làm thế nào để có một công việc thật tốt sau khi ra trường cũng như có thể cạnh tranh được với các ứng viên khác, đó là câu hỏi mà rất nhiều bạn sinh viên quan tâm và mong được giải đáp

Hơn 400 sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh tham dự Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Hội thảo kết thúc tốt đẹp, TS Thân Thanh Sơn - Trưởng Khoa QLKD cảm ơn và tặng hoa TS Nguyễn Đức Kiên đã có buổi chia sẻ ý nghĩa với giảng viên, sinh viên trong Khoa.