Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: HaUI đã chủ động, sẵn sàng hội nhập trước thách thức của CMCN 4.0

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: HaUI đã chủ động, sẵn sàng hội nhập trước thách thức của CMCN 4.0

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã dành cho Bản tin Truyền thông của Trường cuộc trao đổi về thành tựu 120 năm Đại học Công nghiệp Hà Nội và đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ cách mạng CN 4.0.

Tin tiêu điểm

The 7th news - HaUI-TV

The 7th news - HaUI-TV

Thứ Hai, 09:00 13/07/2020
Bản tin đặc biệt: HaUI chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Bản tin đặc biệt: HaUI chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Thứ Sáu, 19:00 27/03/2020
Bản tin số 4 năm 2019

Bản tin số 4 năm 2019

Thứ Tư, 16:30 18/09/2019
The fourth news 2019

The fourth news 2019

Thứ Tư, 16:28 18/09/2019
Bản tin số 3 năm 2019

Bản tin số 3 năm 2019

Thứ Sáu, 23:26 21/06/2019
The third news 2019

The third news 2019

Thứ Sáu, 22:59 21/06/2019
Bản tin số 2 năm 2019

Bản tin số 2 năm 2019

Thứ Sáu, 07:48 17/05/2019
The second news 2019

The second news 2019

Thứ Sáu, 07:40 17/05/2019
Bản tin số 1 năm 2019

Bản tin số 1 năm 2019

Thứ Tư, 19:29 03/04/2019
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: HaUI đã chủ động, sẵn sàng hội nhập trước thách thức của CMCN 4.0

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: HaUI đã chủ động, sẵn sàng hội nhập trước thách thức của CMCN 4.0

Thứ Bảy, 11:37 13/10/2018