Sức hút của Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019

Video clip ĐHCNHN tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019