Ngày hội việc làm với gần 10.000 cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội

Với chủ đề “Nơi gặp gỡ giữa Doanh nghiệp và Sinh viên”, ngày 20/4/2019, gần 90 doanh nghiệp uy tín đã tham gia Ngày hội việc làm Đại học Công nghiệp năm 2019, tạo ra gần 10.000 cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên.