Gương mặt Thủ khoa, Á hoa và thí sinh đạt giải Quốc gia của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Gương mặt Thủ khoa các tổ hợp xét tuyển đại học năm 2019 (được cấp 100% học phí 4 năm học); Gương mặt Á khoa các tổ hợp xét tuyển đại học năm 2019 (được cấp 100% học phí năm học thứ nhất); Gương mặt thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (được cấp học bổng 100% học phí năm thứ nhất)