Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 41

Thời gian thực hiện từ ngày 26/05/2019 đến ngày 02/06/2019, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29588.pdf

Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 41

Thứ Sáu, 10:26 24/05/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 40

Thứ Sáu, 14:37 17/05/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 39

Thứ Sáu, 14:32 10/05/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 38

Thứ Bảy, 14:28 04/05/2019
Cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019

Cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019

Thứ Sáu, 14:26 26/04/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 37

Thứ Sáu, 13:40 26/04/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 36

Thứ Sáu, 09:18 19/04/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 35

Thứ Sáu, 14:01 12/04/2019
Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019

Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019

Thứ Sáu, 08:08 12/04/2019
Cố vấn học tập cho sinh viên hệ Đại học K11, K12 học kỳ phụ hè 2019

Cố vấn học tập cho sinh viên hệ Đại học K11, K12 học kỳ phụ hè 2019

Thứ Năm, 14:16 11/04/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 34

Thứ Sáu, 11:19 05/04/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 33

Thứ Sáu, 10:23 29/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 32

Thứ Sáu, 07:42 22/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 31

Thứ Bảy, 08:11 16/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 30

Thứ Hai, 07:00 11/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 29

Thứ Sáu, 13:17 01/03/2019

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Thứ Ba, 07:46 26/02/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 28

Thứ Sáu, 15:47 22/02/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 27

Thứ Bảy, 17:15 16/02/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 26

Thứ Ba, 14:01 12/02/2019

Lịch thực hành, thí nghiệm tuần 23 học kỳ 2 năm học 2018-2019

Chủ Nhật, 07:51 20/01/2019
Khoa Cơ khí cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ đại học K10, K11 và K12

Khoa Cơ khí cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ đại học K10, K11 và K12

Thứ Ba, 10:18 04/12/2018

Giới thiệu chương trình đào tạo 2015

Thứ Sáu, 16:52 07/08/2015

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp liên thông Trung cấp - Đại học khóa 3 và Cao đẳng - Đại học khóa 4

Thứ Hai, 10:29 29/10/2012

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khoá 1, 2; liên thông Trung cấp - Cao đẳng khóa 8 và Cao đẳng khóa 9

Thứ Hai, 15:32 22/10/2012

Kế hoạch bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho SV LTTC-ĐH khóa 3

Thứ Tư, 09:13 03/10/2012