Kế hoạch học bù và thi lại môn giáo dục quốc phòng- hè 2013

tải về tại đây