THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP ĐỘC LẬP

HỌC KỲ PHỤ 1 NĂM 2015 CHO SV ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ

Khoa Công nghệ ô tô thông báo kế hoạch đăng ký kỳ phụ 1 cho hệ ĐH năm 2015 đợt đăng ký chính đã kết thúc. Danh sách các lớp được mở : tải về tại đây

Sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu của mình nếu thấy môn học đã đăng ký ko còn (lớp ko mở do ít người) thì đăng ký bổ sung vào các lớp đã mở.

Trường hợp các sinh viên làm đơn lên khoa để mở thêm các lớp, khoa đã tổng hợp cụ thể như sau: tải về tại đây

Sinh viên khẩn trương đăng ký vào các lớp đúng với số lượng đã đăng ký, nếu ko đủ nhà trường sẽ hủy lớp đó

Đề nghị toàn thể các sv thực hiện việc đăng ký theo đúng kế hoạch của nhà trường