Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 15 (từ 26/11-02/12/2018)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 15 từ 26/11 đến 02/12/2018 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm: tải về tại đây