Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 17 (từ 10/12-16/12/2018)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 17 từ 10/12 đến 16/12/2018 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm:tải về tại đây