Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 18 (từ 18/12-23/12/2018)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 18 từ 18/12 đến 23/12/2018 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm:tải về tại đây