Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 19 (từ 24/12-30/12/2018)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 19 từ 24/12 đến 30/12/2018 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm:tải về tại đây