Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 20 (từ 31/12-06/12/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 20 từ 31/12 đến 06/01/2019 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm: tải về tại đây