Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 22 (từ 14/01-20/01/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 22 từ 14/ đến 06/01/2019 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm: tải về tại đây