Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 28 (từ 25/02-03/03/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 28 từ 25/02 đến 03/03/2019 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm: tải về tại đây