Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 30 (từ 11/03-17/03/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 30 từ 11/03 đến 17/03/2019 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm: tải về tại đây