Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 32 (từ 25/03-31/03/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 32 từ 25/03 đến 31/03/2019 cụ thể như sau.

Chi tiết trong file đính kèm: tải về tạ