Kế hoạch tổ chức sinh hoạt các lớp & Cố vấn học tập cho các lớp Đại học khóa 10, 11, 12, 13

* Nội dung:

1. Phổ biến nội quy, quy chế đào tạo, tiến độ đào tạo 2018~2019.

2. Cố vấn học tập cho SV ĐH K10-13, lưu ý hướng dẫn SV đăng ký học kỳ 2 năm 2018~2019 và đặc biệt là đợt thực tập tốt nghiệp & làm đồ án tốt nghiệp cho K10.

3. Cố vấn học tập cho SV thuộc diện cảnh báo học kỳ 2 năm 2017~2018.4. Giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

* Thời gian và địa điểm:

KhóaThời gianĐịa điểm
10 08h30 ~ 11h00 ngày 06/11/ 2018Hội trường tầng 2 nhà A3
1114h00 ~ 16h00 ngày 06/11/ 2018Hội trường tầng 2 nhà A3
1208h30 ~ 11h00 ngày 07/11/ 2018Hội trường tầng 2 nhà A3
1308h30 ~ 11h00 ngày 08/11/ 2018Hội trường lớn C19

Kế hoạch cu thể tải về tại đây