Tiến độ đào tạo khoa Điện tử năm học 2015 - 2016

Căn cứ vào bản tiến độ toàn khóa của nhà trường, khoa Điện tử ban hành tiến độ năm học 2015 - 2016 của khoa. Căn cứ vào tiến độ học tập của khoa sinh viên, học sinh có thể nắm được tiến độ học tập các kỳ học chính, học kỳ phụ, thời gian đăng ký học tập, thời gian thi ...vv để chuẩn bị tốt kế hoạch học tập.

tải về tại đây