Kế hoạch ôn tập và thi tốt nghiệp thực hành hệ TCCN và CĐ nghề năm 2016

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp và kế hoạch thi tốt nghiệp phần thực hành các hệ TCCN K61 và CĐN K7

Lịch ôn tập và phân công giáo viên Hệ TCCN tải về tại đây

Lịch ôn tập và Phân công giáo viên hệ CĐN tải về tại đây

Phần thi lý thuyết và chính trị thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường.

Nội dung chi tiết thông báo liên quan được dán bảng tin khoa điện tử.