Tiến độ đào tạo 2018-2019 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Các bạn sinh viên cần nắm chắc các dấu mốc thời gian quan trọng của tiến độ đào tạo:

- Thời gian đăng ký chính thức của các học kỳ chính - phu, thực tập TN, làm đồ án khóa luận....

- Thời gian thi kết thúc học phần, thời gian rút bớt học phần đăng ký...

- Khóa 13: chú ý tuần GDQP để sắp xếp thời gian học tập cho hợp lý, đạt kết quả tốt.

Nội dung Tiến độ: tải về tại đây