Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Thứ Tư, 10/08/2016 15:24
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Các tin đã đưa khác: