Giới thiệu chương trình đào tạo Đại học Kinh tế đầu tư

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học Kinh tế đầu tư

1. Giới thiệu chung

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động khoảng 561 nghìn doanh nghiệp và hàng năm có thêm khoảng 100 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng trưởng ở tất cả các khu vực Nhà nước, ngoài quốc doanh và khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ yêu cầu đầu tư và hiệu quả đầu tư, đặt xã hội trước nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao ngành kinh tế đầu tư. Những cử nhân ngành kinh tế đầu tư sẽ là động lực chính, gánh vác trọng trách phát huy hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển của cả tư nhân và xã hội.

2. Mục tiêu chương trình đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp có đầy đủ năng lực thực hiện và quản lý tốt hoạt động đầu tư tư nhân và tổ chức:

- Phát hiện và lựa chọn cơ hội đầu tư phù hợp với bối cảnh cụ thể;

- Xây dựng và đánh giá chiến lược, kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư; Huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư, tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đầu tư;

- Phân tích và tư vấn đầu tư, giám sát dự án, xúc tiến đầu tư;

- Nhà đầu tư năng động, bản lĩnh, dám chấp nhận rủi ro và luôn nỗ lực đạt tới thành công. Nhận thức và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

3. Lý do chọn học ngành kinh tế đầu tư

Thấu hiểu yêu cầu của nhà tuyển dụng và người học, chương trình cử nhân Kinh tế đầu tư của đại học Công nghiệp Hà Nội là chương trình hiện đại, tiên tiến:

- Chương trình đào tạo: Tiên tiến vì được kế thừa, tham khảo các chương trình của các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

- Môi trường học tập năng động, sáng tạo: Cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu tại Việt Nam; 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo tại các trường danh tiếng tại Việt Nam, Pháp, Anh,…Có nhiều giảng viên là nhà đầu tư, doanh nhân nhiều năm kinh nghiệm.

- Cơ hội trải nghiệm: Sinh viên được thực tế doanh nghiệp, được tự mình trải nghiệm các dự án, các hoạt động đầu tư phát huy tốt nhất phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.

- Cơ hội nghiên cứu và phát triển: Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học thường xuyên, phát triển khả năng tự hoàn thiện trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

4. Cơ hội việc làm: Với năng lực được trang bị sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp, sự thăng tiến mạnh mẽ.

- Là chuyên viên, cán bộ hoạch định chiến lược và kế hoạch đầu tư, lập dự án đầu tư, chuyên viên thẩm định dự án đầu tư;

- Nhà quản lý dự án đầu tư, giám sát dự án;

- Cán bộ, chuyên viên phân tích, tư vấn đầu tư, xúc tiến đầu tư;

- Nghiên cứu viên và giảng viên về hoạt động đầu tư;

- Tự khởi nghiệp thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh.

Nguyễn Mạnh Cường