Quyết định về Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học K10

Quyết định Ban hành quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tải về tại đây

Phụ lục quy định làm Khóa luận tốt nghiệp tải về tại đây