KẾ HOẠCH HỌC KỲ IV - ĐH VLVH KHÓA 11

(Học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

- Kế hoạch học và thi (tải về tại )

- Thời khóa biểu (tải về tại đây)

Tin tiêu điểm