Đội ngũ cán bộ viên chức

Hiện nay, Trung tâm Cơ khí có cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt trình độ Tiến sĩ, Thạc sỹ và NCS, đa số các giáo viên trong trung tâm có thể giảng dạy cả lý thuyết và thực hành. Các đồng chí giáo viên trong trung tâm có kỹ năng nghề tốt, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tương đối tốt với đào tạo nghề cho các cấp trình độ. Trung tâm Cơ khí luôn luôn tích cực xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên không những về kỹ năng nghề mà cả về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Đồng thời Trung tâm luôn duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp sử dụng lao động để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu công việc của các doanh nghiệp.