Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Cơ khí.

Cơ sở 2 (Khu B), Trường ĐHCN Hà Nội

Phường Tây Tựu – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội

ĐT: 0243.7655.402

Email: ttcokhi@haui.edu.vn