Nghiệm thu đề án NCKH cấp trường của Trung tâm Cơ khí

Chiều 03/8/2018, tại phòng hội thảo tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài ''Nghiên cứu và chế tạo máy lọc cặn xăng dầu theo nguyên lý thủy động lực học'' của Trung tâm Cơ khí, do TS. Nguyễn Hồng Sơn làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị pha cắt ống dài bằng hồ quang plasma phục vụ giảng dạy và sản xuất”

Ngày 22/6/2018, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị pha cắt ống dài bằng hồ quang plasma phục vụ giảng dạy và sản xuất”. Đề tài do ThS. Nguyễn Trường Giang - Giảng viên Trung tâm Cơ khí chủ nhiệm.

Xem thêm

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện

Với mục tiêu của trung tâm là nghiên cứu, giảng dạy gắn kết giữa lý thuyết với thực hành nên mặc dù thành lập chưa lâu nhưng trung tâm đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có các ứng dụng cụ thể thiết thực phục vụ trong giảng dạy để nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh và sinh viên. Hiện nay trung tâm đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sau:

Xem thêm

Nghiệm thu đề án NCKH cấp trường của Trung tâm Cơ khí

Chiều 28/10/2015, tại phòng hội thảo tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề án nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề án ''Nghiên cứu phục hồi cụn trục chính và hệ thống thủy lực máy mài phẳng 3725 phục vụ cho đào tạo'' của Trung tâm Cơ khí, do ThS. Nguyễn Chí Bảo làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của Trung tâm Cơ khí

Sáng ngày 19/12/2013, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo mô hình máy cắt dây phục vụ đào tạo môn học thực hành cắt dây” của Trung tâm Cơ khí. TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì buổi họp đánh giá, nghiệm thu.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của TT Cơ khí

Chiều 06/6/2013, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu và chế tạo mô hình máy phay lăn răng điều khiển bằng máy tính phục vụ cho đào tạo của nhà trường" do ThS. Nguyễn Hồng Sơn chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của Trung tâm Cơ khí

Chiều 07/09/2012, tại phòng hội thảo tầng 2, nhà A7, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài ''Nghiên cứu phục hồi phần cơ khí, thiết kế mới hệ thống điều khiển máy doa ngang B2Л614 phục vụ cho đào tạo thực hành cơ khí của nhà trường'' của Trung tâm Cơ khí, do ThS. Kim Xuân Phương làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Chiều 20/04/2012, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy kiểm tra độ bền kéo và xoắn vật liệu phục vụ công tác đào tạo trong trường” do ThS. Nguyễn Chí Bảo – Giám đốc Trung tâm Cơ khí làm chủ nhiệm.

Xem thêm