Nghiệm thu đề án NCKH cấp trường của Trung tâm Cơ khí

Chiều 03/8/2018, tại phòng hội thảo tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài ''Nghiên cứu và chế tạo máy lọc cặn xăng dầu theo nguyên lý thủy động lực học'' của Trung tâm Cơ khí, do TS. Nguyễn Hồng Sơn làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm