Lịch học thực hành gia công tia lửa điện tại trung tâm Hồng Hải tuần 32 từ 25/3 đến 31/3/2019

tải về tại đây