CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

* Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Châu Nghĩa Văn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 7214.

Emai:ngvanduc2005@yahoo.com.vn

* Giáo vụ: Đặng Thị Thu Chung

Điện thoại: 098 736 26 66.

* Bộ môn gia công tia lửa điện

Tổ trưởng: Chu Văn Nhất

Điện thoại: 098 507 30 68

* Bộ môn phay cnc

Tổ trưởng: Vũ Đình Toàn

Điện thoại: 0934669182

* Bộ môn phay vạn năng

Tổ trưởng: Bùi Mạnh Quyết

Điện thoại: 01666762443

* Bộ môn mài phẳng

Tổ trưởng: Lê Văn Thiết

Điện thoại: 0977814146