Thông báo tuyển sinh ngắn hạn

Để đáp ứng nhu cầu cập nhật và nâng cao kỹ năng thực hành của HSSV ngành Cơ khí chế tạo máy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đặc biệt là ngành chế tạo khuôn mẫu, Trung tâm đào tạo HaUI - Foxconn liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho HSSV như sau:

Xem thêm