Kế hoạch đăng ký kỳ phụ dành cho sinh viên hệ cao đẳng K19

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo của các lớp Cao đẳng khóa 2017 - 2020;

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Cao đẳng khóa 2017 - 2020 có nhu cầu học lại, học cải thiện để tích lũy đủ môn học/mô - đun theo tiến trình đào tạo, nhà trường thông báo tổ chức kỳ phụ năm học 2017 - 2020 như sau:

Thời gian đăng ký: từ 14/5 - 26/5

Địa điểm đăng ký: Văn phòng trung tâm - tầng 2 nhà A7

Thời gian học: từ 16/7 - 26/8

Thời gian thi: từ 27/8 - 9/9

Nội dung chi tiết xem file đính kèm tải về tại đây