Kế hoạch thi tốt nghiệp dành cho các lớp Cao đẳng nghề Jica khóa 5 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ

Căn cứ vào quyết định của Bộ lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lập kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp cho những sinh viên các lớp CĐN Jica khóa 5 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ như sau:

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

Sinh viên không còn nợ môn học nào trong chương trình học đến thời điểm xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (Dự kiến xét điều kiện dự thi tốt nghiệp vào ngày 9/7/2018)

Lưu ý: Môn chứng chỉ tin và ngoại ngữ không tính vào điều kiện xét dự thi tốt nghiệp, chỉ là điều kiện để công nhận tốt nghiệp. Vậy sv nào còn nợ 2 chứng chỉ trên nhưng không còn nợ môn học nào trong chương trình đào tạo thì vẫn đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

2. Lịch ôn và thi tốt nghiệp

Thời gian từ 16/7 - 5/8

Lịch chi tiết xem file ảnh đính kèm

3. Danh sách thi, số báo danh, phòng thi

Trước ngày thi 3 ngày của mỗi môn, SV vào trang sv.dhcnhn.vn/lịch thi để xem số báo danh, phòng thi

Lưu ý:

- Để xem được lịch thi, sv phải hoàn thành việc cập nhật thông tin cá nhân trong trang sv.dhcnhn.vn. Vậy sv nào còn chưa cập nhật đầy đủ thông tin thì khẩn trương hoàn thành việc cập nhật, hạn mở cập nhật đến ngày 22/6/2018. Quá hạn trên hệ thống sẽ khóa việc cập nhật thông tin, một số chức năng của hệ thống sẽ không được mở khi sv không hoàn thành việc cập nhật

Kế hoạch thi tốt nghiệp dành cho các lớp Cao đẳng nghề Jica khóa 5 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ