Kế hoạch thi tốt nghiệp dành cho các lớp Cao đẳng nghề Jica khóa 6 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ

Căn cứ vào quyết định của Bộ lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lập kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp cho những sinh viên các lớp CĐN Jica khóa 6 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ như sau:

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

Sinh viên không còn nợ môn học nào trong chương trình học đến thời điểm xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (Dự kiến xét điều kiện dự thi tốt nghiệp vào ngày 8/7/2019)

Lưu ý: Môn chứng chỉ tin không tính vào điều kiện xét dự thi tốt nghiệp, chỉ là điều kiện để công nhận tốt nghiệp. Vậy sv nào còn nợ chứng chỉ tin nhưng không còn nợ môn học nào trong chương trình đào tạo thì vẫn đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

2. Lịch ôn và thi tốt nghiệp

Lịch chi tiết xem file ảnh đính kèm

3. Danh sách thi, số báo danh, phòng thi

Trước ngày thi 3 ngày của mỗi môn, SV vào trang http://qlcl.edu.vn để xem số báo danh, phòng thi

Chúc các bạn sinh viên ôn thi tốt nghiệp tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi

Kế hoạch thi tốt nghiệp dành cho các lớp Cao đẳng nghề Jica khóa 6 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợKế hoạch thi tốt nghiệp dành cho các lớp Cao đẳng nghề Jica khóa 6 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ