Đội ngũ giáo viên

Cán bộ, giảng viên Trung tâm Việt - Nhật đạt các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ. Các cán bộ giảng viên đều có kiến thức chuyên ngành vững vàng, có khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo và thực hiện các đề tài, dự án...

Đội ngũ giảng viên của Trung tâm là các chuyên gia kỹ thuật được đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến tại Nhật Bản và thường xuyên cập nhật kiến thức.