Cơ sở vật chất

Trung tâm Việt – Nhật được trang bị đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại xuất xứ tại Nhật Bản đáp ứng nhu cầu đào tạo 4 lĩnh vực: Điều khiển điện; Gia công cơ khí; Gia công kim loại tấm; Điện tử công nghiệp với tổng trị giá gần 10 triệu đô.Một số hình ảnh trang thiết bị phục vụ đào tạo của trung tâm

Bộ môn Điều khiển điện

TT

Tên phòng học

Số lượng

Hãng thiết bị

1

Phòng thực hành PLC mạng truyền thông công nghiệp

20 máy

Nhật Bản

2

Phòng thực hành bảo dưỡng hệ thống điện máy vạn năng

06 mô hình các máy vạn năng

Nhật Bản

3

Phòng thực tập Điện cơ bản

01 phòng được trang bị các thiết bị hiện đại

Nhật Bản

4

Phòng thực tập Điện tử khí nén…

01 phòng

Nhật Bản

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Bộ môn Gia công cơ khí

TT

Tên máy

Số lượng

Hãng thiết bị

1

Máy tiện

10

Nhật Bản

2

Pháy phay

10

Nhật Bản

3

Máy mài phẳng

05

Nhật Bản

4

Máy mài tròn

01

Nhật Bản

5

Máy mài vô tâm

01

Nhật Bản

6

Máy Tiện CNC

01

Nhật Bản

7

Trung tâm Gia công

04

Nhật Bản

8

Máy Đo 3D

01

Nhật Bản

9

Máy cắt dây

01

Nhật Bản

10

Máy nén khí

01

Nhật Bản

11

Máy khoan

01

Nhật Bản

12

Máy xọc

01

Nhật Bản

13

Máy cưa đứng

01

Nhật Bản

14

Máy cưa ngang

01

Nhật Bản

15

Máy hàn tiếp xúc

01

Nhật Bản

16

Máy mài mũi khoan

01

Nhật Bản

17

Máy mài dụng cụ cắt

01

Nhật Bản

18

Máy mài 02 đá

02

Nhật Bản

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Bộ môn Gia công kim loại tấm

TT

Tên máy

Số lượng

Hãng thiết bị

1

Máy hàn hồ quang

12

Nhật Bản

2

Máy hàn TIG. MIG. MAG

12

Nhật Bản

3

Máy hàn Robot

01

Nhật Bản

4

Máy kiểm tra và đánh giá

01

Nhật Bản

5

Máy chụp X- quang

01

Nhật Bản

6

Máy đột dập CNC

01

Nhật Bản

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Bộ môn Điện tử công nghiệp

Cơ sở vật chấtCơ sở vật chất