Kế hoạch thi tốt nghiệp dành cho các lớp Cao đẳng nghề Jica khóa 6 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ

Căn cứ vào quyết định của Bộ lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂUKỲ PHỤ HỆ CAO ĐẲNG K19

Thời gian thực hiện: Từ 16/7/2018 đến 26/8/2018

Xem thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp dành cho các lớp Cao đẳng nghề Jica khóa 5 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ

Căn cứ vào quyết định của Bộ lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy

Xem thêm

Kế hoạch đăng ký kỳ phụ dành cho sinh viên hệ cao đẳng K19

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo của các lớp Cao đẳng khóa 2017 - 2020;

Xem thêm

Lịch học thực hành tuần từ 5/2/2018 - 11/2/2018

Nội dung chi tiết xem file đính kèm <a href="https://www.haui.edu.vn/media/27/uftai-ve-tai-day27117.pdf">tải về tại đây</a>

Xem thêm