Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyển giao chương trình đào tạo tiếng Anh nghề nghiệp cho 34 trường đại học, cao đẳng

Ngày 20/12/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao chương trình đào tạo tiếng Anh nghề nghiệp và ngân hàng đề thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam cho 34 trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương.

Xem thêm

Nghiệm thu 01 đề án và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Chiều ngày 31/5/2019, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) tổ chức nghiệm thu 01 đề án và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường lĩnh vực cơ khí. PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ tịch Hội đồng.

Xem thêm

Xây dựng đề xuất dự án năm 2016 thực hiện "Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao"

Căn cứ công văn số 1272/BCT-KHCN ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc đăng ký, dề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao năm 2016. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo đến các cá nhân và đơn vị trong Nhà trường đề xuất nhiệm vụ KHCN tham gia thực hiện Chương trình.

Xem thêm

Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề

Chiều ngày 22/10/2015, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề. Chủ trì hội thảo là TS. Vũ Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học, Phó trưởng Ban thường trực Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

Xem thêm

Đăng ký, đề xuất dự án thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

Căn cứ công văn số 12854/BCT-KHCN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc đăng ký đề xuát dự án thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo đến các cá nhân và đơn vị trong trường đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký đề tài, dự án tại Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh năm 2013

Căn cứ theo thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Tỉnh năm 2013.

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký đề tài, dự án tại Sở KH&CN tỉnh Hà Nam năm 2013)

Căn cứ thông báo số 51/TB-SKHCN ngày 12 tháng 03 năm 2012 của Sở KH&CN tỉnh Hà Nam về việc đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước và cấp Tỉnh năm 2013.

Xem thêm

Thông báo về việc đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ và cấp Nhà nước năm 2013

Căn cứ vào công văn số 731/BCT-KHCN ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013 đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp Nhà nước;

Xem thêm