GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 22/01/2021, được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú của 2 trường. Lớp học diễn ra trong 3 ngày và được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm

142 học viên hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2019, trong các ngày từ 17 đến 22/5/2019, Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội tổ chức lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng” cho 142 quần chúng ưu tú của Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2018

Sáng ngày 21/9, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Đảng ủy Nhà trường tổ chức lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới” năm 2018.

Xem thêm

Trao giấy chứng nhận cho 121 học viên hoàn thành khóa học bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Chiều ngày 5/6/2018, tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, 121 học viên đủ điều kiện đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Xem thêm

Khai giảng lớp“Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng” năm 2018

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo và chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2018, sáng ngày 1/6/2018 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng”.

Xem thêm

Khai mạc lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới” năm 2010

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo và chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2010, sáng 17/9 Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức khai mạc lớp lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới thuộc Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm

Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Thực hiện Kế hoạch số 446-KH/ĐUK ngày 4/12/2006 của Đảng uỷ khối Công nghiệp Hà Nội về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2007. Sáng 8/6, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Công nghiệp Hà Nội kết hợp với Đảng uỷ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới”.

Xem thêm

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới”

Sáng 16/6/2006, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCN HN), Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Đảng bộ Nhà trường tổ chức lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới”.

Xem thêm